TVŮJ PRŮVODCE SVĚTEM REGGAE A SKA OD ROKU 2000

Life is great, celebrate vol.7

►►►► Dubar Sound ◄◄◄◄
►►► Dusza ◄◄◄
►► Twin Suns Sound ◄◄
► Powered by Young Selektazz ◄
Life is great, celebrate vol. 7!!! ( ENGLISH BELOW )
S radostí oznamujeme další pokračování naší tradiční oslavy života a hudby. Tento rok je pro nás významný, neboť jsme se spojili s dalšími milovníky hudby, potkali nové tváře a zažili spousty zábavy na akcích zaměřených na DUB muziku. Jsme vděčni, že společně s námi vystoupí kamarádi z jiných zemí co milují Soundsystémovou kulturu. Rozšiřují ji za pomocí basových linek muzikou do všech zákoutí a zvyšují povědomí o tomto žánru.
„Life is great, celebrate vol. 7“ se uskuteční již po páté v našem oblíbeném klubu Biograffs v Děčíně. Budeme zde oslavovat narozeninový den našeho člena za pomoci hutných basových linek. Celý večer vás s našimi přáteli provedeme DUBovou hudbou, která bude eskalovat do těžkotonážních zákoutí tohoto žánru.
Tento rok s hrdostí u nás přivítáme Twin Suns Sounds . Dvojce s kterou jsme se seznámili na našem dvorku v čajovně ve vlnách, kam přijeli supportovat náš sound system. Od té doby se jezdíme navzájem podporovat a stali jsme se tak přáteli. [Bio soon… ]
Další s našich hostů nemohl být nikdo jiný než Dusza (paproota.org sound system). Přítel, který na našem trojzemí neuvěřitelně spojuje lidi pomocí akcí Trip point vibes. Akce mají za cíl dát dohromady umělce v DUBové kultuře zejména z Německa, Česka a Polska. Samozřejmě také šířit hudbu k novým posluchačům. Díky němu jsme se dostali do míst, kde jsme poznali kulturu a přátelé stejného myšlení. [Bio soon…]
Poslední z našich hostů je Dubar Sound. Potkali jsme se na jedné z akce Trip point vibes ve Stacja Wolimierz. Předvedl zde neuvěřitelnou show plnou své produkce, takže bylo jasné, že se podívá k nám do českého kraje. DUBový producent, který nás nadchl svou energií a zapálením do muziky. [Bio soon…]
Musím také připomenout že i my, Young Selektazz, roztočíme vinyl a podělíme se svou selekcí během večera. Celý večer se polinou basové linky do vašich uší skrz náš Sound System. Tímto by jsme chtěli pozvat všechny přátelé, posluchače, kolemjdoucí jak od nás, tak i z jiných zemí. Na akci kde budeme oslavovat, tančit a žít život s podporou Dubových vln.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ OBLÍBENÝ UNDERGROUNDOVÝ KLUB NEBO SE PŘIJÍT POBAVIT S PŘÁTELI.
____________________________________
Life is great, celebrate vol. 7!!!
We are happy to announce another continuation of our traditional celebration of life and music. This year is significant for us because we connected with other music lovers, met new faces and had a lot of fun at events focused on DUB music. We are grateful that friends from other countries who love Soundsystem culture will perform together with us. They spread it with the help of basslines with music to all corners and raise the awareness of this genre.
„Life is great, celebrate vol. 7“ will take place for the fifth time in our favorite club Biograffs in Děčín. Here we will celebrate our member’s and Sita Aminata´s (TSS) birthday with the help of heavy bass lines. Throughout the evening, our friends and I will guide you through DUB music, which will escalate into the heavy-duty corners of this genre.
This year we are proud to welcome Twin Suns Sounds. A couple we met in our backyard in a teahouse in waves, where they came to support our sound system. Since then, we have been supporting each other and have become friends. [Bio soon… ]
Our next guest could be none other than Dusza (paroota.org sound system). A friend who connects people incredibly in our tri-country-area with Tripoint Vibez events. The events aim to bring together artists in the DUB culture, especially from Germany, the Czech Republic and Poland. Of course also to spread the music to new listeners. Thanks to him, we got to places where we got to know the culture and like-minded friends. [Bio soon…]
The last of our guests is Dubar Sound. We met him at one of the Trip point vibes events in Stacja Wolimierz. He performed an incredible show full of his production there, so it was clear that he would visit our Czech region. Dub producer who thrilled us with his energy and passion for music. [Bio soon…]
I must also remind you that we, Young Selektazz, will be spinning vinyl and sharing our selection during the evening. Bass lines will pour into your ears all evening through our Sound System. Hereby we would like to invite all friends, listeners, passers-by both from us and from other countries. At an event where we will celebrate, dance and live life with the support of DUB VIBEZ.
DO NOT HESITATE AND COME SUPPORT OUR FAVORITE UNDERGROUND CLUB OR JUST COME AND HAVE FUN WITH FRIENDS.
Mohlo by tě zajímat
Komentáře
Loading...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte. Souhlasím Více informací

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra
X
X